Michael Kuyucu’nun X ve Y Kuşağının Sosyal Medya Kullanımını Araştıran Makalesi IOSR-JHSS ‘de Yayınlandı

Michael Kuyucu’nun X ve Y Kuşağının sosyal medya platformları Facebook  -Twitter – Instagram – Youtube kullanım alışkanlıklar ile ilgili gerçekleştirdiği araştırmanın “The Social Media Generation: Social Media Use in Turkey in the Sample of Istanbul” adlı makalesi  IOSR Journal Of Humanities And Social Science Dergisinde yayınlandı.

Michael Kuyucu X ve Y Kuşaklarının Türkiye’deki sosyal medya kullanımı hakkında bir araştırma yaptığı makalesinde,  X ve Y Kuşaklarının sosyal medya kullanım alışkanlıkları arasındaki farklılıklara yoğunlaştı. Yayınlanan makalenin birinci bölümünde kuşak kavramı ve kuşak teorileri hakkında kavramsal araştırma yapıldıktan sonra,  X ve Y Kuşağının temel özellikleri hakkında yapılan literatür araştırmalarının derlendi.

makale 1 makale ana

985 X ve Y kuşağı bireyine sosyal medya kullanım alışkanlıklarını inceleyen bir anket uygulanan araştırmada,  X ve Y Kuşağı bireylerine sosyal medya platformlarını nasıl kullandıkları sorulmuş ve Facebook, Twitter,  Instagram ve Youtube gibi popüler sosyal medya platformlarını kullanım şekli hakkında tespitlerde bulunulmuştur.

Araştırmanın analiz kısmında X ve Y Kuşağı bireylerinin sosyal medya platformlarını kullanım şekli ile ilgili bir kıyaslama yapıldı.. Türkiye’nin en büyük metropol şehri İstanbul’da uygulanan  araştırma sonucunda X ve Y Kuşağının sosyal medya platformlarından Facebook ve Twitter’ı kullanma konusunda farklılıklar gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca X kuşağı Facebook adlı sosyal medya platformunu daha fazla önemserken, Y kuşağının Youtube adlı sosyal medya platformunu daha fazla önemsediği ortaya çıkmıştır.

Yayınlanan Araştırmayı Okumak için TIKLAYIN