Michael Kuyucu’nun Y Kuşağı Tanımına Atıf Yapıldı

Michael Kuyucu’nun Elektronik Sosyal Bilimler Dergisinde 2014 yılında yayınlanan “Y Kuşağı Ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme” adlı makale 8-10 Ekim 2015 tarihlerinde Erzurum Atatürk Üniversitesinde düzenlenen “2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri” kongresinde sunulan bildiride atıf aldı.

kongre ana

Konferansın bildiri kitabında da yayınlanan Doç. Dr. Adnan KALKAN, Doç. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT ve Öğr. Gör. Sema SARI’nın hazırladığı “Y KUŞAĞININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ” adlı bildiride Y Kuşağının özelliklerinin yer aldığı giriş bölümünde Kuyucu’ya atıfta bulunuldu.

mak 1