Michael Kuyucu’nun Y Kuşağı Tanımlarına Atıf

atıf ana

Michael Kuyucu’nun “Y Kuşağı ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme,” ve ” Y Kuşağının Radyo Dinleme Doyumları Üzerine Bir Araştırma” adlı makalelerine atıfta bulunuldu. Pelin Baycan’ın İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series kapsamında hazırladığı “Y KUŞAĞININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ” adlı makalesinde Kuyucu’nun Y Kuşağı ile ilgili saptamalarına atıfta bulunuldu.

atıf 1

 

atıf 2

atıf 3