Michael Kuyucu’ya ANATOLİA Journaldan Atıf

Michael Kuyucu’ya Antolia Journalda yayınlanan “Türkiye Turizminin Tanıtılmasında Öncü Bir Süreli Yayın: Turizm Mecmuası (1957-1987)” adlı makalede atıfta bulunuldu.

Çağdaş Aydın ve Ceren Aydın’ın kaleme aldığı makale Anatolia dergisinin 30(2) sayısında, Michael Kuyucu’nun “Türkiye’de Değişen Magazin Basını  SES Dergisi Örneğinde Magazin Yayıncılığı Sorunsalı” adlı 2016 yılında INTCESS’15 konferansında sunulan ve bildiri kitapçığında yayınlanan makalesine atıfta bulunuldu.