Michael Kuyucu’ya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresinde Atıf Aldı

Kemer’de düzenlenen 18.Çalışma Ekonomisi ve Endüstrisi İlişkileri Kongresinde Selin Umutlu ve Meryem Tekin İpek “Y Kuşağının İş Arama Sürecinde Sosyal Medya Araçlarının Etkisi ve Konuya İlişkin Bir Araştırma” başlıklı bildirisinde Michael Kuyucu’ya atıfta bulundu.

19-22 Ekim 2017 tarihlerinde Uludağ Üniversitesi ve Türk-İş tarafından düzenlenen kongrede sunulan bildiride Michael Kuyucu’nun 2014 yılında ESOSDER Dergisinde yayınlanan ““Y Kuşağı ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme” makalesine atıfta bulunuldu.