Popüler Müzikteki Standardizasyon TRT Akademi Dergisinde

Michael Kuyucu’nun araştırması 2016 yılında yayın hayatına başlayan  TRT Akademi Hakemli derginin 1 Sayısında  yayınlandı. TRT Akademi dergisinin “Eğlence Endüstrisi Sayısı”nda yayınlanan makalesinde Michael Kuyucu Adorno’nun popüler kültür eleştirisi perspektifinden Türkiye radyolarında yayınlanan popüler müzik üzerine bir inceleme yaptı. “Theodor W. Adorno’nun Perspektifinden Popüler Türk Müziğinde Standartlaşma Sorunsalı” başlıklı makalesinin birinci bölümünde Michael Kuyucu, Frankurt Okulu teorisyenlerinden Theodor W. Adorno’nun kültür endüstrisine ve onun bir parçası olan popüler müziğe yönelik eleştirileriyle ilgili kavramsal bir araştırma yaptı. Çalışmanın ikinci bölümünde Ritzer’in standartlaşma ve McDonaldlaşma ile popüler müzik endüstrisi arasındaki ilişkiye referans yaptı ve araştırmanın uygulama bölümünde Türkiye’de üretilen popüler müzik ürünleriyle ilgili bir içerik analizi yaptı. Popüler Türk müzik pazarında 27 Temmuz – 02 Ağustos 2015 tarihlerinde Türkiye’nin en çok dinlenen radyo kanallarında yayınlanan on şarkının şarkı sözleriyle ilgili bir içerik analizi yapan Michael Kuyucu şarkı sözlerindeki ‘ana tema’da yaşanan standardizasyon konusuna dikkat çekti.

Michael Kuyucu’nun araştırmasını okumak için TIKLAYIN