Michael Kuyucu’nun “Radyo Yayıncılığının Pazarlanmasında 4P Kavramı” Konulu Makalesi UHPAD’da Yayınlandı

Michael Kuyucu’nun ““Radyo ve Pazarlama Karması: Radyo Yayıncılığının Pazarlanmasında 4P Kavramı” adlı makalesi UHPAD – Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi’nin yedinci sayısında yayınlandı.

Michael Kuyucu’nun yayınlanan araştırmasında radyo yayıncılığı hizmetlerinin pazarlanmasında 4P olarak anılan pazarlama karmasının kullanımına yönelik bir betimsel araştırma yaptı.  Çalışmanın birinci bölümünde pazarlama karması ve 4P üzerine detaylı bir kavramsal tarama yapılmıştır. Medya hizmetlerinin pazarlanmasında 4P’nin kullanımına yönelik literatür araştırması içeren çalışma da radyo mecrasının kendisini pazarlama konusunda 4P’yi nasıl kullandığı sorusuna yanıt aranmıştır.

uhpap 1

Bu kapsamda Türkiye’nin en çok dinlenen on radyo kanalının hizmetlerinin pazarlanmasında 4P’nin nasıl uygulandığına dair inceleme yapıldı.

Araştırmada “radyo kanallarının pazarlanmasında 4P nasıl kullanılıyor?” sorusuna yanıt aranmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda radyo mecrasının özellikle geleneksel medyadan yeni medyaya geçişte, pazarlama karmasını daha verimli kullandığını göstermiştir. Yeni iletişim teknolojilerinin radyo yayıncılığına kattığı avantajlar sayesinde radyo kanalları hizmetlerinin pazarlanmasında 4P ‘yi daha kapsamlı kullanmaya başlamışlardır. Bu durum, radyo yayıncılığının pazarlanmasına geçmişe göre çeşitlilik getirmiş ve radyo geçmişte olduğu gibi sadece işitsel bir araç olarak değil hem görsel hem de işitsel bir araç gibi, küresel çapta bir ürün olarak pazarlanmasına katkıda bulunmuştur.

Michael Kuyucu’nun Yayınlanan Makalesini Okumak için Tıklayın