Şiddet ve Toplumsal Algı Kongresinden

İstanbul’da düzenlenen  “2.Uluslararası Farklı Şiddet ve Toplumsal Algı Kongresi”nde “medya çalışanlarına uygulanan şiddet” tartışıldı. Kongrede konuşma yapan ve bildiri sunan Yrd.Doç.Dr. Mchael Kuyucu, “Medyada Mobbing: Medya Endüstrisi Çalışanlarının Mobbing Algısı Üzerine Bir Araştırma” konulu araştırmasında Türkiye’de medya çalışanlarının iş yerlerinde her türlü şiddetle karşı karşıya kaldığını ve bunun medya çalışanları ile medya işletmelerinin çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.
Aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi olan Yrd.Doç.Dr. Michael Kuyucu’nun medya çalışanları üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada Türkiye Medyasında mobbingin ciddi boyutlara ulaştığı ortaya çıktı. Medya işletmelerinde farklı pozisyonlarda çalışan medya işçileri “medyada mobbing var” dedi.
Medyada karşılaşılan şiddet erkeklerde ve kadınlarda farklı biçimlerde değerlendiriliyor. Erkek medya çalışanları en çok psikolojik şiddetle karşı karşıya kaldıklarını söylerken, kadın medya çalışanları en çok cinsel tacize maruz kalıyor. İşte erkek ve kadın medya çalışanlarının en çok karşılaştıkları şiddet türü:
Erkek Medya Çalışanlarının Yaşadığı Şiddet Türleri:
1. Ekonomik Şiddet
2. Psikolojik Şiddet
3. Yönetici ve patronların egosantrik davranışları
4. Kısıtlanma (Performansın engellenmesi – pasifleştirme
5. Sosyal Güvenlik Hakların İhlali
Kadın Medya Çalışanlarının Yaşadığı Şiddet Türleri:
1. Cinsel Taciz
2. İftiraya maruz kalmak
3. Cinsel Ayrımcılık
4. Sosyal Güvenlik Hakların İhlal edilmesi
5. İstifaya Zorlanmak
İdeolojik Farklılıklar Mobbing Nedeni !
Araştırmada Medya çalışanları özellikle son yıllarda medya işletmelerinin siyasi görüşlerinden dolayı kendilerine mobbing yapıldığından yakındı. Medya çalışanları içinde bayanlar, erkeklere göre daha fazla ideolojik baskı ile karşı karşıya kaldıklarını belirttiler.

Medya Çalışanları Mobbinge Karşı Ne Yapıyor?
Araştırmada medya çalışanları yaşadıkları şiddet ve mobbinge karşı fazla bir eylemde bulunmadıklarını belirttiler. Erkekler daha çok arkadaşlarıyla dertleşmeyi tercih ederken, bayan medya çalışanları daha çok susmayı tercih ediyorlar. Erkek medya çalışanları yüzde 27.34 oranında “arkadaşlarıyla dertleşmeyi tercih ederken” , bayan medya çalışanları yüzde 23.86 oranında susmayı tercih ediyorlar.

k-1

Mobbinge Karşı Ne Yapıyorsunuz? ERKEK(n) (%) KADIN(n) (%)
Susmayı tercih ediyorum 40 25.47 42 23.86
Üst yönetime itiraz ediyorum 23 14.64 38 21.59
Polemik- Kavga Ediyorum 12 7.64 19 10.80
İstifa etmeyi tercih ediyorum 5 3.18 12 6.18
Arkadaşlarımla dertleşiyorum 43 27.39 40 22.72
Mobbing yapana yakın olmaya onunla yakın ilişkiler kurmaya çalışıyorum 34 21.65 25 14.20
Alınan Toplam Yanıt 157 100 176 100

“2.Uluslararası Farklı Şiddet ve Toplumsal Algı Kongresi”nde  araştırmasını kamu oyu ile paylaşan Michael Kuyucu, Mobbingin önlenmesi için mağdurların yaşadıkları belirtiler üzerine odaklanılması  ve tespitlerin yapılması gerektiğini söyledi. Michael Kuyucu,  “Mobbingin saldırgan davranışlara neden olan bir olgu olduğu tanımlanmalıdır. Ayrıca örgütlerde mobbingi desteleyen ya da kolaylaştıran psikolojik durumlar tespit edilmelidir. İşyerinde mobbingin yönetim tarafından teşhis edilmesi,  çalışanlar arasındaki huzursuzluğun giderilmesi ve dolayısıyla işyeri performansının artması açısından önemlidir. Bunun, işyerini uzun vadede hem ekonomik açıdan hem de işyerinin prestiji açısından zarara uğratacağı kuşkusuzdur.” Dedi.

k-2

Michael Kuyucu, medya işletmelerinde mobbingin önlenmesi için medya işletmelerinin bir takım önlemler alması gerektiğini söyledi.  Kuyucu, bu konuda alınması gereken önlemleri ise şu şekilde özetledi:

  • Medya işletmelerinin iş adamları ve siyasi ideolojilerin kontrol ve denetiminden çıkartılmasına yönelik hukuki bir sistemin yaratılması gerekmektedir. Medya sahipliği yapısının bu kapsamda yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
  • Medyada sendikalaşmanın önü açılmalı. Medya çalışanları için sendikalar kurulmalı, bu sendikalara üye olmayı engelleyen medya işletmeleri cezalandırılmalı.
  • Medya çalışanların özlük ve işçi haklarının hukuki bazı yaptırımlarla koruma altına alınması gerekmektedir.
  • İş hukukunda ‘mobbing’ ile ilgili açılan mahkemelerin daha hızlı işlemesi ve özellikle medya ile ilgili olan davalarda daha hızlı ve işçilerin menfaatlerine yönelik emsal kararların verilmesi için gerekli bürokrasiyi yok edecek hukuki çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Michael Kuyucu’nun konferansta yaptığı konuşma yazılı ve görsel basının da ilgisini çekti. Araştırma ve konferansla ilgili çıkan haberlerden bazıları şöyle oldu:

Yenni Adana Gzt.  07.09.2015

Gazete Hakikat 07.09.2015

 

site 1

 

 

site 2

 

site3

 

site4

 

site5

 

 

 

site6

site7

site8