The “Media Economics” Book of Michael Cited in the Book of Tolga Yazıcı

The book of Michael Kuyucu,  “Media Economics in Turkey” cited in the book of Tolga Yazıcı. On the book called “1946’dan Günümüze Medya ve Siyaset” (Media in Politics from 1946 till today) Assist. Prof. Ali Özcan cited Michael Kuyucu in his article ““1945 -1960 Türkiye’sinde Basın İktidar İlişkileri ve 27 Mayıs 1960 Darbesinde Basının Etkisi”

tolga 1