‘Top Presentation’ Ödülü

Michael (Mihalis) Kuyucu’nun ICMHR ‘de sunduğu “Efffects of Media on the Music Listening Habits of the University Students in Turkey” bildiri en iyi sunum ödülü aldı.

Türkiye’de yaşayan üniversite öğrencilerinin müzik dinleme alışkanlıklarını ve medyanın bu bu alışkanlıklara etkisini inceleyen bir bildiri hazırlayan Michael Kuyucu 15 Ocak 2015 günü sunduğu bildirisinde mecra mecra medyanın müzik dinlemesine olan etkilerini anlattı.

22.Top Presentation