Türkiye’nin Medya Ekonomisi

Radyo & TV Programcılığı yanında  İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam eden Michael Kuyucu , Türk medyasının ekonomik gelişiminin tarihçesini kaleme aldı. ESEN kitap tarafından yayınlanan kitapta Yazılı Basın – Televizyon ve Radyo mecralarının ekonomi tarihinin yanı sıra Türk medyasında aktif rol alan 40 medya grubunun tarihçesi de yer alıyor.Gazetelerin akşam baskılarından digital on line medyaya kadar Türk medyasının tarihi bu kitapta işlenirken,Türk medyasının baş rol oyuncularının medya kariyerlerinin hikayeleri ve Türk medyasının ekonomik yapısında yaşanan dönüşümün akademik incelemesi yine bu kitapta Michael Kuyucu tarafından kaleme  alındı.Türk medyasının ekonomik ve mülkiyet yapısı  ile ilgili yapılan bu akademik incelemede medyanın tarihsel hikayesinin yanı sıra  ekonomik gelişimine de yer verildi.

Kendi gazetesini kendisi yayınlayan  ve sermayesini kendisi yaratan patronlardan farklı sektörlerden elde ettiği gelirlerle medya holdinglerine sermaye aktaran medya patronlarına kadar geçen tarihsel süreçin hikayesi anlatıldı. Aile kökü gazetecilikten gelen basın patronlarından büyük sermayelerin yarattığı

medya holdinglerine giden yolda Türk medyasında yaşanan köklü değişim ve Türkiye’nin yarım yüzyıllık medya tarihi “Türkiye’de Medya Ekonomisi” adlı kitapta yer alıyor.