Uğur Küçükkaplan Akademik Bakış’a “Arabesk Yeniden” Kitabını Anlattı

Müzikolog Uğur Küçükkaplan , Michael Kuyucu’ya Akademik Bakış programında “Müzikte , Sinemada ve Edebiyatta 2000 Sonrası Arabesk Yeniden” adlı kitabı ve Arabesk müziğinin 2000’li yıllardan sonraki gelişimi hakkındaki düşüncelerini anlatıyor. 

Bu Tür Kolektif Çalışmalar Piyasada Pek Yok

Müzik alanında bu tür kolektif çalışmalara pek sık rastlamıyoruz. Fakat daha öncesinde, birkaç yıl öncesinde de yine farklı bir konu üzerine kitaplar, kolektif çalışmalar yayınlandı. Fakat bu çalışmanın farkının şu olduğunu söyleyebilirim; burası önemli bir nokta aslında, bu çalışma daha önceki bazı örneklerinde olduğu gibi birtakım yazarların yazacakları konu ile ilgili bir fikir birliği oluşturup, maalesef ki bir taraf olarak konuya yaklaşıp ortak bir tavırla, adeta el ele tutuşurcasına girdikleri kolektif çalışmalara şahit olduk, ki ben bu tür kolektif çalışmalardan bir müzisyen/müzikolog/sosyal bilimci olarak açıkçası pek keyif almıyorum.

Her Yazar Aynı Fikri Savunmadı

Bizim çalışmanın farkı şu oldu; kalabalık bir ekip tarafından ortaya kurulmuş kolektif bir çalışma olmasına rağmen her ne kadar birbirimiz ile ortak noktalarımız, bakı açılarımızda benzer noktalar varsa da aslında birbirimiz ile aynı fikirde olmadığımız farklı açılardan baktığımız bununla birlikte doğrudan farklı düşünmesek de meseleye bakarken düşüncelerimizi şekillendiren ağırlık noktalarımızın farklı olduğunu, yoğunlaştığımız noktaların farklı olduğu konular ciddi anlam da var.

Zaten okuyucu da bunu kitap üzerinden rahatlıkla görebilir. Dolayısıyla bu bir kolektif çalışma olmakla birlikte, yazarlarının yek vücut şeklinde aynı noktaya aynı açılardan baktıkları bir çalışma değil. Dolayısıyla çokça ortak nokta olmakla birlikte birbirlerinden farklı yerlerde durdukları noktalar da var. Ben zaten kolektif çalışmaların ancak bu sağlanırsa amacına ulaşabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla belki tek çalışma değil veya uzun zamandır ilk kez yayınlanmış bir çalışma değil ama bu yönüyle çok uzun zaman sonra yayınlanmış ilk çalışma denebilir.

Böyle Bir Kitaba İhtiyaç Vardı

Aslında kitabın çıkış noktasından hareketle bu soruya cevap vermek gerekiyor. Yazarların ve kitabı hazırlayan arkadaşlarımızın ortak noktası aslında her şeyden önce böyle bir kitaba ciddi anlamda ihtiyaç duyulduğu idi. Hepimizin aynı fikirde olduğu nokta diyebilirim buna. Böyle bir kitaba, çalışmaya ihtiyaç olmasıdır. Bu kitabın bir ihtiyaçtan doğduğunu söyleyebilirim öncelikle.

Arabeski 2000’li Yıllarda Değerlendirmesini Yapan Başka Çalışma Yok

Benim arabesk ile ilgili çalışmam da dahil olmak üzere arabesk ile ilgili yapılmış çalışmaların hemen hepsi 2000 yılına kadar gelen ve son 20 yılı kapsayan çalışmalar değildi. Ben kendi adıma söyleyecek olursam beni yazdığım kitabın yayınlanış tarihi 2013’tür. Kitap 2013’te yayınlanmış olmasına rağmen ben bilhassa 2000’li yılların ilk on-on iki yılını kitaba dahil etmedim. Çünkü bu benim şahsi görüşüm; bir dönemin incelemesi yapılırken olabildiğince o dönemin sindirilmesi, olabildiğince nesnel olaya bakılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla fotoğrafın içindeyken fotoğrafı yorumlamanın çok sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. O yüzden de 2000’li yılların değerlendirmesinin biraz daha olgunlaşması gerektiğini düşünmüştüm. Dolayısıyla son 20 yılın değerlendirmesini yapan bir çalışma yoktur.