KUYUCU, M. (2018). “Marketing Mix Applications in Digital Music Marketing”. 4. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi , 27-28 Aralık Ankara. ISBN: 978-605-81042-8-0. s.206-235.

KUYUCU, M. (2018). “Tek Kutuplu Dünya Düzeninden Çok Kutuplu Dünya Düzenine Geçişte Türkiye – Çin İlişkileri : Fırsatlar Tehditler ve Medyanın Rolü”. 1. Uluslararası Türkiye Dış Politika Sorunları Kongresi – 19-20 Kasım 2018 İstanbul. ISBN: 978-605-7594-04-4 . (Özet Bildiri)

KUYUCU, M. (2018).  “Radyo Bitiyor mu? Y Kuşağının Gözünden Radyo Mecrasının Bugünü ve Geleceğine Yönelik Bir Araştırma”. I Uluslararası Battal Gazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. 8-9 Aralık 2018 Malatya. Tam Bildiri Kitabı Cilt 2. ISBN 978-605-7923-57-8. s.1567-1581.

KUYUCU, M. (2018). “Doğan Medya Grubunun Demirören Grubuna Satılmasının Toplumsal Yansımalarının Medyada Mülkiyet ve Kontrol Açısından Değerlendirilmesi”. 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu 25-26-27 Ekim 2018. Tam Bildiri Kitabı. ISBN: 978-605-7602-01-5, s.85-107.

KUYUCU, M. (2018). “Musiki Mecmuası Dergisi Örneğinde Türkiye’de Müzik Dergiciliğinin Yaşadığı Değişim Betimsel Bir Analiz”. 3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi Bildiri Kitabı 26-27 Ekim 2018 İstanbul, s.228-242. ISBN: 978-605-68150-9-6.

KUYUCU, M.(2018). Futbol & Medya Perspektifinden AEK – GS Dostluk Maçının Türkiye ve Yunanistan Basınında Yayınlanan Haberler Üzerine Bir Araştırma. Proceedings of ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 15-17 October 2018- Istanbul, Turkey, s.531-547.

KUYUCU, M. (2018). Türkiye’de Geleneksel Medyada Yayın Yapan Tematik TV Haber Kanallarının Dijital Kuşatma Altında Olan Yeni Neslin Bakış Açısından Niteliksel Değerlendirilmesi. Proceedings of ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 15-17 October 2018- Istanbul, Turkey, s.548-562.

KUYUCU, M. (2018). “Usage of Social Media by Politicians During Election Campaign: Comparative Analysis About Presidential Elections in Turkey on June 24th, 2018”. Proceedings of International Conference on Multidisciplinary Research Advancement in Social Sciences MRAS-2018. Full Paper Proceeding GIRP-2018, Vol. 01 – Issue 10, 1-29. ISBN 978-969-670-879-7.

KUYUCU, M. (2018). The World of Facebook: A Research about Facebook Using Habits in Turkey. 16th Annual International Conference on Communication and Mass Media, 14-17 May 2018, Athens, Greece. ATINER’s Conference Paper Proceedings Series.

KUYUCU, M. (2018). “Communication of Politics through Social Media: A Comparison of Turkish and Greek Leaders Recep Tayyip Erdoğan and Alexis Tsipras Twitter Management”. 5th International Conference on Turkey and Turkish Studies, 2-5 July 2018, Athens, Greece. ATINER’s Conference Paper Proceedings Series. ISSN: 2529-167X

KUYUCU, M. (2018). “Media Consumption in Turkey:The “less” and “more” of Turkish Media Consumption in Comparison with World Countries”. 5th Annual International Conference on Social Sciences, 30 July – 2 August 2018, Athens, Greece: Abstract Book (Özet Bildiri Yayınlandı)

KUYUCU, M. (2018). “Global Economy and E-Commerce: Development of E-Commerce in Turkey and its Global Position in Today’s Global Environment”, Athens: ATINER’S Conference Paper Series, No: CBC2017-2412.

KUYUCU, M. (2018). Radyo Kanallarında Yayınlanan Popüler Müzik Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme. 2. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı: Eğlence ve Ürün Yerleştirme İstanbul Ticaret Üniversitesi Bildiri Kitabı s.78-92. 978-605-68171-0-6.

KUYUCU, M. (2018). Gelenekselden Dijitale Radyo Mecrasının Popüler Basındaki Yeri: Radyo Haftası Dergisi. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu, Ege Üniversitesi 10-11 Mayıs 2018 ,İzmir. Sempozyum Bildiri Kitabı. Editörler: Huriye Kuroğlu & Pınar Özgökbel Bilis .s..136-154. ISBN: 978-605-81551-0-7

KUYUCU, M. (2018). Mobil Medya ve Gazetecilik: Mobil Medya Ekseninde Geleneksel Haber Okurunun Yeni Nesil Haber Okuruna Dönüşmesi.  1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildiriler Kitabı,s.151-163. 9-11 Nisan 2018, İstanbul.

KUYUCU, M. & KIRIK, A.M. (2018). “The Role of Family Factor in Digital Game Addiction Among Children”. International Child and Information Safety Congress “Digital Games” . April 11-13 , 2018. Ankara . Full Text Booklet

KUYUCU, M. (2017). “Did the Digital Music Platforms Killed Radio’s Music Box Function? A Study on Music Platform Preferences of Students from the Faculty of Communication” . Entrepreneurship and Innovation in New Media Ecosystem: Proceedings of 3rd International New Media Conference, 21 Nisan 2017, İstanbul Gelişim Üniversitesi, ISBN: 978-605-4827-45-9. s.143-178.

KUYUCU, M. (2017). “Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Olan İlişkilerinin Eurovision Şarkı Yarışmasına Yansımaları Every Way That I Can Örneği”. 2. Uluslararası İletişim Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 26-27 Ekim 2017, Kocaeli (Özet Bildiri Yayınlandı).

KUYUCU, M. (2017). Kamu Diplomasisi, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum, Düşünce Kuruluşları ve Medya, 2. Türkiye – Çin Forumu, Yeni Dönem Türkiye – Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler, 22-24 Mayıs 2017, TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul.(Sözlü Bildiri)

KUYUCU, M. (2017). “Sosyal Medya ve Şiddet Kapsamında 2017 Referandumunda Twitter’da Yaşanan Şiddet Söylemi Üzerine Bir Araştırma: “Bana Bir Masal Anlat Baba” Şarkısı Örneği” (Özet Bildiri Yayınladı). 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutlarıve Toplumsal Algı Kongresi, 21-22 Nisan 2017.

KUYUCU, M. (2017). “Sektör Yaşam Eğrisi Bağlamında Radyo Mecrasının Ekonomik Gelişimi” (Özet Bildiri Yayınlandı). 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 24-25 Mart 2017.

KUYUCU, M. (2017). “Twitter as News Tool: A Study on The View of The University Students Living in Turkey on Twitter’s News Function”. Proceedings of the IIER International Conference, Athens, Greece, 7th – 8th of June 2017, ISBN: 978-93-86083-34-0 , pp.1-10

KUYUCU,M. (2017). “İnternet Gazeteciliğinin Geleneksel Gazetelerle Savaşı: İnternet Gazeteciliği Geleneksel Gazeteciliği Bitirdi mi? Üniversite Öğrencilerinin İnternet Gazeteciliği ile İlgili Görüşleri Üzerine Bir Güncelleme” 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı. 4-5 Mayıs 2017, Bildiri Kitabı ,İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, s.436-456.

KUYUCU,M. (2017). “Dijital Müzik Platformları Müzik Kutusu Radyoyu Öldürdü mü? Üniversite Öğrencilerinin Müzik Dinleme Mecraları” III. International New Media Conference Enterpreneurship and Innovation in New Media Ecosystem, April 20 2017.İstanbul Gelişim University.

KUYUCU, M. (2017). Freedom of Press From The Eyes of the Future Journalists in Turkey. Media and Communication ’17 – International Conference on Media and Communication Studies, Dakam International Design and Communication Studies Meeting. March 2017, pp.81-95.

KUYUCU, M. (2017). “Sosyal Medya ve Şiddet Kapsamında 2017 Referandumunda Twitter’da Yaşanan Şiddet Söylemi Üzerine Bir Araştırma: “Bana Bir Masal Anlat Baba” Şarkısı Örneği” (Özet Bildiri Yayınladı). 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutlarıve Toplumsal Algı Kongresi, 21-22 Nisan 2017.

KUYUCU, M. (2017). “Sektör Yaşam Eğrisi Bağlamında Radyo Mecrasının Ekonomik Gelişimi” (Özet Bildiri Yayınlandı). 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 24-25 Mart 2017.

KUYUCU, M. (2017). Yeni Medya ve Radyonun Yakınsaması: Mobil Radyo Uygulamaları – Akustik Fm Örneği. 4th International Conference on Education and Social Sciences – INTCESS17. 6-8 Feb.2017, s. 266-284, İstanbul -Turkey.

KUYUCU, M. (2016). Çocuk Dergilerinde İçerik Çeşitliliği: TRT Çocuk Dergisi Örneği. ADVED 2016 2nd International Conference on Advances in Education and Social Sciences 10-12 October 2016- s.150-167, Istanbul, Turkey.

KUYUCU, M. (2016). Kullanımlar ve Doyumlar Perspektifinden Radyo Dinleme Alışkanlıkları ve Doyumları. 3rd International Conference on Education Social Sciences and Humanities (Socio-INT2016). 23-25 Mayıs 2016.Istanbul, Türkiye, ISBN:978-605-64453-7-8, s.296-325.

KUYUCU, M. (2016). Gündem Belirleme Teorisi Bağlamında Radyo Mecrasının Müzik Kamuoyunu Belirleme Gücü. 3rd International Conference on Education Social Sciences and Humanities (Socio-INT2016). 23-25 Mayıs 2016.Istanbul, Türkiye, ISBN:978-605-64453-7-8, s.326-346.

KUYUCU, M. (2016). Sosyal Medya Mecrası Instagram’ın İletişim Aracı Olarak Radyo Mecrasında Kullanımı. 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat,Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi. 24-25 Mart 2016 Kocaeli – Türkiye ,s.380-390.

KUYUCU, M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Radyoda Yayınlanan Müzik ile Söz Programlarına Olan Talebi Üzerine Bir Araştırma. INTCESS2016 3rd International Conference on Education and Social Sciences. 8-10 February 2016- Istanbul, Turkey. ISBN: 978-605-64453-5-4 , pp.387-398.

KUYUCU, M. (2015). Yeni Medya Çağında Magazin Haberciliği: Türkiye’de İnternette Faaliyet Gösteren Magazin Sitelerinin Özellikleri. International Trends and Issues in Communication & Media Conference ITICAM 15 Bildiri Kitabı, s.588-601 , 2-4 Sept. 2015, St.Petersburg, Rusya

KUYUCU, M (2015). Radio and Generation Y: Factors Effecting Radio Listening Habits of Generation Y in Turkey. ADVED15 International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 12-14 October 2015, Istanbul , Turkey, ISBN: 978-605-64453-4-7

KUYUCU M. (2015). Historical, Economic and Political Development of Television Broadcasting in Turkey an Industry Analysis. 8th ISERD International Conference, 9th of August 2015, Istanbul, Turkey. ISBN:978-93-85465-66-6, pp.1-12.

KUYUCU M. (2015). The Trade Relation of Media and Sports in the Sample of Turkish TV Broadcasting Rights of Football Matches and its Future, 2nd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 8-10 June 2015, pp.264-276

KUYUCU M. (2015). Insta-Marketing: Use of Instagram In Turkish Music Industry. Musicul’15 – Music and Cultural Studies Conference Proceedings, 7-8 Mayıs 2015, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı. ISBN: 978-605-4841-93-6, Dakam Publishing, Turkey, s.325-342.

KUYUCU M. (2015). Müzik Endüstrisinde İnternet (Çevrim İçi) Pazarlaması ve Uygulamaları Türkiye Örneği. 2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı. Başkent Üniversitesi , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,27-28 Nisan 2015, s.391-408.

KUYUCU, M. (2015). Football Sponsorship and The Battle of Nike and Adidas in 2014 FIFA World Cup. Twelth The IIER International Conference, 9th of February 2015, Istanbul Turkey, pp. 22-28

KUYUCU, M. (2015). Türkiye’de Değişen Magazin Basını SES Dergisi Örneğinde Magazin Yayıncılığı Sorunsalı. 2nd International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS15), 2-4th February 2015, Istanbul Turkey, pp.448-463

KUYUCU, M. (2015). The Effects of Media on the Music Listening Habits of the University Students in Turkey. International Conference Management, Economics, Business and Social Sciences and Humanities Research (ICMHRCon), 15-16 January 2015, Istanbul Turkey.

KUYUCU, M. (2014). Usage of Social Media Networks in Radio: Facebook and Powetürk Case. International Research Conference on Business Economics and Social Sciences, IRC-2014, September 21-22, 2014, Istanbul Turkey, pp.116-131.

KUYUCU M. (2014). Sosyal Medya ve Toplumsal Faydaları: İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı Sosyal Medya ve Yeni Politikalar , TC Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü & Çanakalle Onsekiz Mart Üniversitesi, 08-09 Mayıs 2015 Çanakalle , s.177-209.

KUYUCU, M. (2014). Internet Marketing for Media Companies: The New e – Radio and e- Audience. 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI 2014, June 18-20th 2014, Athens, Greece, pp.124-134.

KUYUCU, M. (2014). Use of Twitter as a Tool of Dialogical Communication for Politicians in 2014 Local Elections. 12th Annual International Conference on Communication and Mass Media, 12-15th May 2014, Athens, Atiner Institute for Education and Research, pp.3-35

KUYUCU, M. (2014). The Evaluation of Onboard Advertising as an Outdoor Advertising Media in Turkey. 2nd International İnterdisciplinary Business – Economics Advancement Conference (IIBA), July 16-19, 2014, Istanbul Turkey, pp.526-540.

KUYUCU, M. (2014). The Economy of Football in the Global World: The Economic Evaluation of the 2014 FIFA World Cup in Brazil. 8th Annual International Conference on Business and Society in a Global Economy, 18-21 December 2014, Atiner Institute for Research and Education Athens Greece.

KUYUCU, M. (2014). The New Net Generation and Social Media: How Do the Turkish Youth Use Twitter in Turkey. International İnterdisciplinary Business – Economics Advancement Conference (IIBA), July 16-19 2014, Istanbul Turkey, pp.229-240.

KUYUCU, M. (2014). Televizyon ve Sosyal Medya: Televizyon Dizilerinde Twitter Kullanımı “Medcezir” Örneği. Digital Communication Impact International Academic Conference, İstanbul Ticaret University, 16-17 October 2014, Istanbul Turkey, pp.45-68.

KUYUCU, M. (2014). From Propaganda to Agenda Setting Radio: The Changing Function of Radio with CHR Format. SOCIOINT14- International Conference on Social Sciences and Hummanities, 8-10 September 2014, Istanbul Turkey, pp. 85-102.

KUYUCU, M. (2014). Distance Education Applications and E- Learning The Viewpoint of Students for E-Learning in Turkey. Inrernational Educational Tecnhology Conference (IETC 2014), September 3-5 ,2014, Chigagı USA, pp.365-380.

KUYUCU, M. (2014). Radio Economics: The Oligopoly of Radio Market in Turkey. 12th International Symposium Communication in the Millennium – CIM 2014, 15-18 June 2014, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Turkey, pp.25-47

KUYUCU, M. (2014). Social Media and Public Relations in Football: The Use of Twitter in Football Teams in Turkey. ITICAM 2014 International Trends and Issues in Communication & Media Conference, Dubai, UAE, February 5-7, 2014, pp.137-144.

KUYUCU, M. (2014). Motivation in Media Management: Factors Effecting Motivation of Media Workers in Turkey. INTCESS14 İnternational Conference on Education and Social Science, Istanbul Turkey, 3-5 Feb,2014, pp. 763-780.

KUYUCU, M. (2014). Evaluation of the Economic and Cultural Effects of the Turkish Soap Operas and TV Series Exported to the World TVs in the Example of ‘Muhteşem Yüzyıl’ and Greece. SOCIOINT14 – International Conference on Social Sciences and Hummanities, 8-10 September 2014, Istanbul Turkey, pp. 103-122

KUYUCU, M. (2014). Mobile Media and Radio Industry: A Research about the Use of Mobile Technology for Radio Companies in Turkey. International Conference on Communication, Media, Technology and Design, April 24-26,2014, Istanbul Turkey, pp. 161-168.

KUYUCU, M. (2014). New Communication Technologies and Journalism: The Creation of New Multimedia Newspaper with Milliyet Newspaper and Blippar. International Conference on Communication, Media, Technology and Design, April 24-26, 2014, Istanbul Turkey, pp.176-189

KUYUCU, M. (2014). Radio Formats and Their Affects to Radio Industry: A Comparison of Radio Formats in Turkey and USA (2003-2013). INTCESS14 İnternational Conference on Education and Social Science, 3-5 Feb. 2014, Istanbul Turkey, pp.873-884.

KUYUCU, M. (2014). TV Broadcasting in Turkey: The Turkish Audience in the Frame of Uses and Gratification Approach. International Conference on Turkey and Turkish Studies, Atiner Institute, 21-24 July 2014, Athens Greece, pp.5-27.

KUYUCU, M. (2014). Reyting Mecrası ve Radyo Mecrası: Üniversite Öğrencilerinin Radyo Dinleme Alışkanlıkları.1 International Communication Studies and Media Studies Congress, Kocaeli Üniversitesi, 12-15 Mayıs 2014, Kocaeli Türkiye, pp.537-560.

KUYUCU, M. (2014). Community Radio Broadcasting: Use of Community Radio for Turkish and Greek in Turkey. 7th Annual International Conference on Mediterranean Studies, Atiner Institute, 14-17 April 2014, Athens Greece, pp.5-32

KUYUCU, M. (2013). The Transformation of Traditional Newspaper to New Global Media with the QR Code”. 7th Annual International Conference on Business and Society in a Global Economy, Athens Enstitute for Education and Research, 19-22 December 2013, Athens Greece.

KUYUCU, M. (2013). Medya İş Ahlakı: Medya Endüstrisinde çalışanların Medya Endüstrisine Yönelik Değer Algısı. 3. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Kayseri, Melikşah Üniversitesi, 24-25 Eylül 2013, pp.121-156.

KUYUCU, M. (2013). Yeni Medya ve Televizyon Endüstrisi: Televizyon Endüstrisine Meydan Okuyan Sosyal Medya Platformu YouTube. Uluslararası Sanat Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 21-23 Kasım 2014, Sakarya, pp.221-228.

KUYUCU, M. (2013). Marketing of Radio Stations: A Research About How Radio Stations Market Themselves in Turkey. 11th Annual International Conference on Business: Accounting – Finance – Management – Marketing , 1-4 July 2014, Athens Institute for Education and Research , Athens Greece.

KUYUCU, M. (2013). Social Media Marketing in Traditional Media: A Research About How Radio and TV Companies Use Social Media in Turkey. 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, 20-23 Kasım 2013, pp.555-575.

KUYUCU, M. (2013). Yeni Medya ve Dijital Müzik: Yeni Medyanın Müziğin Ekonomik Yapısına Etkisi. 2.Uluslararası Dil ve İletişim Sempozyumu Yenilikleri Keşfi, Institute of Language and Communication Studies,June 17-19, 2013, İzmir Üniversitesi, İzmir Türkiye, pp.1383-1400

KUYUCU, M. (2013). The Problems of the Minority Media: Sample of Greek Minority Media in İstanbul. 11 th Annual International Conference on Communication and Mass Media, May 16-13, 2013, Atiner, Athens Greece.