KUYUCU, M. (2019). “Internet Radio Broadcasting: History Differences and Advantages in Media Industry” . Social Science I (editor: Cahit Aslan & Özlem Aydoğdu Ördem). Akademisyen Kitabevi, Ankara. ISBN:978-605-258-2, pp.115-132.

KUYUCU, M. (2019). “The History Evolution of Radio in The World on its Digital Journay”.  Academic Studiea in Social Human and Administrative Sciences-2019. Editör: Hasan Babacan & Abidin Temizer. Lype Print, Cetinje, Montenegro. ISBN:978-9940-540-70-8. , pp.53-59.

KUYUCU, M. (2019). “The Place of Media Economics In the Economic Theory”. Research and Reviews in Social, Human and Administrative Sciences. GECE Kitaplığı, Ankara, Editör: Atilla Atik,  ISBN: : 978-605-7631-63-3  , pp.195-208.

KUYUCU, M. (2018). “Media Use in Turkey: An Update About The Media Consuption in Turkey” . Academic Studies in Social Human and Administrative Sciences (editor: Hasan Babacan & Marijan Premovic) içinde bölüm. Cetinje, Montenegro: IVPE Print. First Edition •© September 2018 /Cetinje. ISBN • 978-9940-540-33-3.

KUYUCU, M. (2018). Media Ownership in Turkey and Effets of the Relationship Between Media and Politics on Media Ownership. Culture and Society (ed. Sevil.Ü ; Gürkan,A. ; Aras, G.; Мюмюн Тахир) kitabı için bölüm. Academy for European Culture “Orpheus Lira” – Sofia “Publications”. 1st Edition: December 2018, ISBN: 978-605-68150-0-3-5, ss.777.798.

KUYUCU, M. (2018). “The Concept of Mobile Journalism from Pay Telephones to Mobile Telephones” Media with its news, approaches and fractions in the new media age (Ed.Nurettin Güz&Ceren Yeğen) içinde bölüm. Peter Lang GmbH Berlin. P.167-184.

KUYUCU, M. & KIRIK, A.M. (2018). “Toplumsal Hareketler Bağlamında Sosyal Medya Kullanımının Rolü”. Yeni Medyaya Yeni Yaklaşımlar (ed. Rengim Sine & Gülşah Sarı) içinde bölüm. Literatür Academia Yayınevi.İstanbul. s.225-249.

KUYUCU, M. (2018). “Türk Kadınının Müzik Endüstrisinde Var Olma Mücadelesi Üzerine Bir İnceleme” . Her Alanda Kadın Olmak Kitabı içinde bölüm. Ed.Ümran Sevil & Ayça Gürkan., s. 309- 332. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri.

KUYUCU, M. (2017). “ Geleneksel Video Yayıncılığından Youtube Yayıncılığına Geçişte Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Youtube Kullanım Amaçları”. Medya Çağında İletişim (ed.Ali Murat Kırık). S.175-204. Çizgi Kitabevi: Konya.

KUYUCU, M. (2018).  From Monopoly to Oligoply an Update About the “Monopolization” Discussions in the Turkish Media.” The Most Recent Studies in Science and Art. Editors: Hasan Arapgirlioğlu – Atilla Atık – Salim Hızıroğlu – Robert Elliot – Dilek Atık.  The Most Recent Studies in Science and Art Volume 2. First Publishing April 2018, s.1401-1418. Ankara: Gece Publishing. ISBN: 978-605-288-357-0.

KUYUCU, M. (2018). “Türk Kadınının Müzik Endüstrisinde Var Olma Mücadelesi Üzerine Bir İnceleme” . Her Alanda Kadın Olmak Kitabı içinde bölüm. Ed.Ümran Sevil & Ayça Gürkan., s. 309- 332. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri.

KUYUCU, M. (2017). “ Geleneksel Video Yayıncılığından Youtube Yayıncılığına Geçişte Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Youtube Kullanım Amaçları”. Medya Çağında İletişim (ed.Ali Murat Kırık). S.175-204. Çizgi Kitabevi: Konya.

KUYUCU,M. (2016). İletişim Çalışmaları 2016 . Bölüm Adı: “Geleneksel Gazetecilikte Sosyal Medya Uygulamaları: Gazetelerin Twitter Hesaplarında Paylaştığı Haberlerin Etkileşimleri Üzerine Bir Araştırma”. S.419-452. Editör: Prof.Dr.Ziya Özgür, Prof.Dr.Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi Yayınları No:153, ISBN: 978-605-4735-87-7

KUYUCU, M. (2016). Sosyal Medya Araştırmaları 3 – gözlenen toplumdan gözlenen bireye, içinde Bölüm Adı: “Türkiye’de Popüler Müzik Yorumcularının Twitter Kullanımına Yönelik Bir Araştırma.” Editör: Ali Büyükarslan, Ali Murat Korkmaz, Çizgi Yayınları, s.249-304.

KUYUCU, M. (2015). Dünyada , Türkiye’de Kadın ve Şiddet, İçinde Bölüm Adı: “Sivil Toplum ve Medya Sorunsalı: Gezi Parkı Olaylarında Medyanın Tutumu Üzerine Bir Değerlendirme”Editör: Murat Korkmaz,Emine Demiray, Ümran Sevil, Şengül Hablemitoğlu, Yavuz TaşkıranNobel Yayınları, s.271-310.

KUYUCU, M. (2015). Bilişim Ve., İçinde Bölüm Adı: “Yakınsama Bağlamında Sayısal TV Yayıncılık Türleri Çalışma ve İş Modelleri Ve Bu Modellerde Ödeme Sistemi”Editör: Ahmet Çetinkaya & Ali Murat Kırık & Özgür Erkut Şahin Falanca Yayınları, İstanbul, s.185-219.

KUYUCU, M. (2015). Sosyal Medya Araştırmaları -2- Sosyalleşen Olgular,Bölüm adı: “Sosyal Medyada Mahremiyet: Türkiye’de Twitter Kullanıcılarının Mahremiyet Anlayışı” Editör: Ali Murat Kırık & Ali Büyükarslan. Çizgi Yayınları, Konya

KUYUCU, M. (2015). İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar Twitter Bölüm Adı: “Web 2.0 Haçlı Seferleri Twitter ile Ana Akım Medyanın Erişim Savaşı”Editör: Selva Ersöz Karakulakoğlu & Özge Uğurlu,ss.145- 181, Heretik Basın Yayın, Ankara.

GRİGORİOU,N. & VELOUTSOU, C. (2014). Theoritical and Empirical Reflections in Marketing Bölüm Adı: “Marketing of Radio Stations: A Research About How Radio Stations Market Themselves in Turkey” Atiner Publishing, Greece , pp.145-166.

KUYUCU, M. (2014). Global Media Researches from East to West Bölüm adı:(Marketing of Radio Stations: A Research About How Radio Stations Market Themselves in Turkey) Atiner Publishing, Greece.

KUYUCU,M. (2014). İletişim Ve… Prof.Dr. Ersan İnal’e Armağan Bölüm adı: “Türk Medyasının Mülkiyet: Ulusal ve Yabancı Sermayenin Türkiye’deki Medya Yatırımları” Editör: Aysel Aziz & Suat Sungur ss.269- 301, Hiperlink Yayınları, Istanbul.