Yazılan Kitap Bölümleri

Yazılan Kitap Bölümleri

YayınPDF
KUYUCU M. (2021). “Türkiye’deki Müzik Yorumcularının Pazarlama Mecrası Olarak Instagram Kullanımı”. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Teori (ed. Hasan Babacan & Sevilay Özer) içinde Bölüm. Lyon: Livre de Lyon. S.241-266. ISBN: 978-2-38236-247-1
KUYUCU M. (2021). Mobile Media as a Digital Communication Tool. “New Searches and Studies in Social and Humanities Sciences” içinde bölüm. İzmir: Serüven Yayınevi.
KUYUCU M. (2021). The Digital Revolution in Radio Economy. “Scientific Developments for Social and Education Sciences” içinde bölüm (Ed): Mehmet Dalkılıç. İzmir: Duvar Yayınları
KUYUCU M. (2021). Dijital Televizyon Pazarı: Türkiye’de Faaliyet Gösteren İnternet Tabanlı Ödemeli TV (Pay TV) Platformlarının Kullandığı İş Modelleri. “A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -2- ” içinde bölüm (ed. Hasan Çiftçi & Mihalis Kuyucu). Ankara: IKSAD Publications ISBN: 978-625-7562-22-5
KUYUCU M. (2021). The Music Streaming Industry History, Facts and Business Models. The Evaluations and Researches in Social Sciences and Humanities (ed.Mehmet Sarioğlan & Fatih Sancar) içinde bölüm. Livre de Lyon Publishing. ISBN: 978-2-38236-187-0
KUYUCU M. (2020). The Economy of Facebook: The Beginning The Growth and The Maturity of the Global Social Media Platform. Academic Researches in Social, Human and Administrative Sciences (ed) Dursun Balkan içinde bölüm pp. 57-85. İzmir: Duvar Publishing. ISBN: 978-625-7767-66-8.
KUYUCU M. (2020). The Marketingf Function of Youtube in Music Business. Current Studies in Social Sciences II (ed) Abdullah Balcıoğulları & Mehmet Can Şahin içinde bölüm pp. 33-51. Ankara: Akademisyen Kitabevi. ISBN: 978-625-7795-44-9.
KUYUCU M. (2020). A Worthy Social Media Alternative Tool: WeChat. International Academic Studies on Social and Education Sciences (ed) Mehmet Dalkılıç içinde bölüm , pp. 133-147. İstanbul: Gece Akademi.
KUYUCU M. (2020). Social Media and Journalism . Academic Studies In Social Science (ed) Hasan Babacan & Meriç Erarslan & Abidin Temizer içinde bölüm, pp.72-85. Montegro: IVPE ISBN: 978 - 9940 - 46 - 009 – 9.
KUYUCU M. & KIRIK A.M. (2020). Gazetecilik ve Dijital Dönüşüm: Türkiye’deki Basılı Gazeteler Dijital Yakınsama Serüvenlerinde QR Kodu Uygulamasından Faydalandı mı?. Dijital Dünya ve Teknolojik Gelişmelerin Sosyal Bilimlere Etkisi (ed) İhsan Eken & Başak Özmen içinde bölüm, s.233.259. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
KUYUCU M. (2020). Toplumsal Hareketler & Medya İlişkisinde Radyo Mecrasının Rolü. Toplumsal Hareketler ve Medya -Kavramlar Kuramlar Tartışmalar (ed) Enderhan Karakoç & Onur Taydaş içinde bölüm, s.143-166. Konya: Literatürk Academia.
KUYUCU M. (2020). The Advantages and Disadvantages of QR Code as a Marketing Tool. Academic Studies In Social , Human and Administrative Sciences – 2019/2 (ed) Zafer Gölen & Abidin Temizer , p. 229-240. Cetinje: IVPE.
KUYUCU M. (2020). The Increase of Personal and Corporation use of Instagram How Did İt Succeed? An Update about the Growth of Instagram in the Global World and Turkey. Recent Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ed) Halil Uzun içinde bölüm s.246 - .266. İstanbul: Gece Kitaplığı.
KUYUCU M.(2020). Chinese Social Media Platforms as an Altrernative Social Media to the New World. Academic Studies In Social , Human and Administrative Science – II Vol. 1. (ed) Hasan Selim Kıroğlu içinde bölüm. pp.247-264.
KUYUCU M. (2020). Artificial Intelligence in Media: Radio Automation Systems as the First Artificial Intelligence Application in Media in the Terms of “Threats” and “Opportunities”. Dijital Dönüşüm ve Süreçler & Digital Transformation and Processes (ed) Deniz Akçay & Eren Efe içinde bölüm pp.140-177. İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları.
KUYUCU M. (2020). The Big Boom of Chinese Economy: How Did China Succeded? An Analysis of Chinese Growth For 40 Years (1980-2020). Current Researches in Humanities and Social Sciences (ed): Hasan Babacan & Bülent Cercis içinde bölüm pp.176-195. Montenegro: IVPE Publishing.
KUYUCU M. (2019). Matbaadan Twiter’a Değişen Gazetecilikte Yaşanan Sosyal Medya İnfilakı: Türkiye’de Yayınlanan Gazetelerin Twitter Kullanımına Yönelik Bir Araştırma. “Dijital Çağda Gazetecilik Kuram ve Uygulamalarda Yeni Yönelimler” içinde bölüm (ed): Zafer Özdemir & Aysel Çetinkaya. s.195-236. İstanbul: DER Yayınları.
KUYUCU M. (2019). Satellite Technology and Its Use In Turkish TV Broadcasting. Studies in Social Studies (ed) Özlem Kaya içinde bölüm, pp.207-251. Ankara: Iksad Publishing. ISBN: 978-605-7695-75-8.
KUYUCU M. (2019). Television Watching Habits in USA in The Reference of Uses and Gratifications Theory. Current Issues and Approaches In Social and Humanity Sciences (ed) Gökhan Ofluoğlu, içinde bölüm, s. 61-87. Ankara: İksad Publishing House. ISBN: 978-605-7695-26-0.
KUYUCU, M. & KIRIK A.M. (2019). “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Çocuk Dergiciliği ve Günümüz Çocuk Dergilerinin Oluşturduğu Fırsatlar”. Geleneksel Medyada Çocuk ve İletişim. (ed. Ali Murat Kırık) içinde bölüm. ISBN: 978-605-196-273-3. S.13-38, Konya: Çizgi Kitabevi.
KUYUCU, M. (2019). “The Fundamentals of Radio Advertising” . The Media Studies-2- Global Radio – TV – Journalism and Online Media Studies, (ed.M.kuyucu) içinde bölüm, ISBN: 978-605-7601-14- 8. İstanbul: Zinde Yayıncılık.
KUYUCU M. (2019). Digital Audio Broadcasting (DAB) As a Tool of Future Radio. Research and Reviews In Social, Human and Administrative Sciences (ed) Sait Erdal Dinçer & Mustafa Bostancı & Ertan Özçoban, pp.23-36. İstanbul: Gece Akademi.
KUYUCU M. (2019). Engelli Çocuk ve Medya: Engelli Çocukların Medyada Temsili. Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri -4- (ed): İsmail Elagöz vd. içinde bölüm, s.56-83. Gece Academi.
KUYUCU M. (2019). The Change of Global Advertising Market From Traditional to Digital World. “Communication Studies” içinde bölüm. (ed) Gürhan Topçu & Aslıhan Doğan Topçu pp.37-60. Ankara: Akademisyen Kitabevi. ISBN: 978-605-258-616-7.
KUYUCU, M. (2019). “Internet Radio Broadcasting: History Differences and Advantages in Media Industry” . Social Science I (editor: Cahit Aslan & Özlem Aydoğdu Ördem). Akademisyen Kitabevi, Ankara. ISBN:978-605-258-2, pp.115-132.
KUYUCU, M. (2019). “The History Evolution of Radio in The World on its Digital Journay”.  Academic Studiea in Social Human and Administrative Sciences-2019. Editör: Hasan Babacan & Abidin Temizer. Lype Print, Cetinje, Montenegro. ISBN:978-9940-540-70-8. , pp.53-59.
KUYUCU, M. (2019). “The Place of Media Economics In the Economic Theory”. Research and Reviews in Social, Human and Administrative Sciences. GECE Kitaplığı, Ankara, Editör: Atilla Atik,  ISBN: : 978-605-7631-63-3  , pp.195-208.
KUYUCU, M. (2018). “Media Use in Turkey: An Update About The Media Consuption in Turkey” . Academic Studies in Social Human and Administrative Sciences (editor: Hasan Babacan & Marijan Premovic) içinde bölüm. Cetinje, Montenegro: IVPE Print. First Edition •© September 2018 /Cetinje. ISBN • 978-9940-540-33-3.
KUYUCU, M. (2018). Media Ownership in Turkey and Effets of the Relationship Between Media and Politics on Media Ownership. Culture and Society (ed. Sevil.Ü ; Gürkan,A. ; Aras, G.; Мюмюн Тахир) kitabı için bölüm. Academy for European Culture “Orpheus Lira” – Sofia “Publications”. 1st Edition: December 2018, ISBN: 978-605-68150-0-3-5, ss.777.798.
KUYUCU, M. (2018). “The Concept of Mobile Journalism from Pay Telephones to Mobile Telephones” Media with its news, approaches and fractions in the new media age (Ed.Nurettin Güz&Ceren Yeğen) içinde bölüm. Peter Lang GmbH Berlin. P.167-184.
KUYUCU, M. & KIRIK, A.M. (2018). “Toplumsal Hareketler Bağlamında Sosyal Medya Kullanımının Rolü”. Yeni Medyaya Yeni Yaklaşımlar (ed. Rengim Sine & Gülşah Sarı) içinde bölüm. Literatür Academia Yayınevi.İstanbul. s.225-249.
KUYUCU, M. (2017). “ Geleneksel Video Yayıncılığından Youtube Yayıncılığına Geçişte Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Youtube Kullanım Amaçları”. Medya Çağında İletişim (ed.Ali Murat Kırık). S.175-204. Çizgi Kitabevi: Konya.
KUYUCU, M. (2018).  From Monopoly to Oligoply an Update About the “Monopolization” Discussions in the Turkish Media.” The Most Recent Studies in Science and Art. Editors: Hasan Arapgirlioğlu – Atilla Atık – Salim Hızıroğlu – Robert Elliot – Dilek Atık.  The Most Recent Studies in Science and Art Volume 2. First Publishing April 2018, s.1401-1418. Ankara: Gece Publishing. ISBN: 978-605-288-357-0.
KUYUCU, M. (2018). “Türk Kadınının Müzik Endüstrisinde Var Olma Mücadelesi Üzerine Bir İnceleme” . Her Alanda Kadın Olmak Kitabı içinde bölüm. Ed.Ümran Sevil & Ayça Gürkan., s. 309- 332. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri.
KUYUCU, M. (2017). “ Geleneksel Video Yayıncılığından Youtube Yayıncılığına Geçişte Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Youtube Kullanım Amaçları”. Medya Çağında İletişim (ed.Ali Murat Kırık). S.175-204. Çizgi Kitabevi: Konya.
KUYUCU,M. (2016). İletişim Çalışmaları 2016 . Bölüm Adı: “Geleneksel Gazetecilikte Sosyal Medya Uygulamaları: Gazetelerin Twitter Hesaplarında Paylaştığı Haberlerin Etkileşimleri Üzerine Bir Araştırma”. S.419-452. Editör: Prof.Dr.Ziya Özgür, Prof.Dr.Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi Yayınları No:153, ISBN: 978-605-4735-87-7
KUYUCU, M. (2016). Sosyal Medya Araştırmaları 3 – gözlenen toplumdan gözlenen bireye, içinde Bölüm Adı: “Türkiye’de Popüler Müzik Yorumcularının Twitter Kullanımına Yönelik Bir Araştırma.” Editör: Ali Büyükarslan, Ali Murat Korkmaz, Çizgi Yayınları, s.249-304.
KUYUCU, M. (2015). Dünyada , Türkiye’de Kadın ve Şiddet, İçinde Bölüm Adı: “Sivil Toplum ve Medya Sorunsalı: Gezi Parkı Olaylarında Medyanın Tutumu Üzerine Bir Değerlendirme”Editör: Murat Korkmaz,Emine Demiray, Ümran Sevil, Şengül Hablemitoğlu, Yavuz TaşkıranNobel Yayınları, s.271-310.
KUYUCU, M. (2015). Bilişim Ve., İçinde Bölüm Adı: “Yakınsama Bağlamında Sayısal TV Yayıncılık Türleri Çalışma ve İş Modelleri Ve Bu Modellerde Ödeme Sistemi”Editör: Ahmet Çetinkaya & Ali Murat Kırık & Özgür Erkut Şahin Falanca Yayınları, İstanbul, s.185-219.
KUYUCU, M. (2015). Sosyal Medya Araştırmaları -2- Sosyalleşen Olgular,Bölüm adı: “Sosyal Medyada Mahremiyet: Türkiye’de Twitter Kullanıcılarının Mahremiyet Anlayışı” Editör: Ali Murat Kırık & Ali Büyükarslan. Çizgi Yayınları, Konya
KUYUCU, M. (2015). İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar Twitter Bölüm Adı: “Web 2.0 Haçlı Seferleri Twitter ile Ana Akım Medyanın Erişim Savaşı”Editör: Selva Ersöz Karakulakoğlu & Özge Uğurlu,ss.145- 181, Heretik Basın Yayın, Ankara.
GRİGORİOU,N. & VELOUTSOU, C. (2014). Theoritical and Empirical Reflections in Marketing Bölüm Adı: “Marketing of Radio Stations: A Research About How Radio Stations Market Themselves in Turkey” Atiner Publishing, Greece , pp.145-166.
KUYUCU,M. (2014). İletişim Ve… Prof.Dr. Ersan İnal’e Armağan Bölüm adı: “Türk Medyasının Mülkiyet: Ulusal ve Yabancı Sermayenin Türkiye’deki Medya Yatırımları” Editör: Aysel Aziz & Suat Sungur ss.269- 301, Hiperlink Yayınları, Istanbul.