Yeni Medyaya Yeni Yaklaşımlar Kitabında

Michael Kuyucu’nun Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Murat Kırık ile beraber kaleme aldığı “Toplumsal Hareketler  Bağlamında Sosyal Medya Kullanımının Rolü” adlı makale “Yeni Medyaya Yeni Yaklaşımlar” adlı kitapta yayımlandı. Literatür Academia Yayınevi tarafından yayımlanan kitabın editörlüğünü Rengim Sine ve Gülşah Sarı üstlendi.