Polis Radyosuna Konuk Olduk

Polis Radyosuna Konuk Olduk

Polis Radyosuna Konuk Olduk
Polis Radyosunda Ferhan Metin 'in programında Soner Arıca  ve Pera Grubu iband ile buluştuk.