Kitap Bölümü

Türk Medyasının Mülkiyet: Ulusal ve Yabancı Sermayenin Türkiye’deki Medya Yatırımları

KUYUCU,M.  (2014). Türk Medyasının Mülkiyet: Ulusal ve Yabancı Sermayenin Türkiye’deki Medya Yatırımları.  İletişim Ve… Prof.Dr. Ersan İnal’e Armağan içinde bölüm (Ed): Aysel Aziz & Suat Sungur , ss.269- 301, Hiperlink Yayınları, Istanbul.