Makale

Dijital Kampüsler Geleneksel Kampüslerin Yerini Alabilir mi? : Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Bugünü ve Geleceği Hakkındaki Düşünceleri

KUYUCU M. (2021). “Dijital Kampüsler Geleneksel Kampüslerin Yerini Alabilir mi? : Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Bugünü ve Geleceği Hakkındaki Düşünceleri”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 122, Kasım 2021, s. 68-92.

Music Marketing Evolution From Traditional To Digital Marketing

KUYUCU M. (2021). Music Marketing Evolution From Traditional To Digital Marketing. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 2021, Year 7, Volume 9., pp.14-25. ISSN: 2757-5519.

Medyanın Haber Verme İşlevi ve Covid-19 Virüsü: Gençler Korona Pandemisinde Medyanın Haber Verme Fonksiyonunu Nasıl Kullandı?

KUYUCU M. (2021). Medyanın Haber Verme İşlevi ve Covid-19 Virüsü: Gençler Korona Pandemisinde Medyanın Haber Verme Fonksiyonunu Nasıl Kullandı? Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies, 14(85): 337-354.

Geleneksel Televizyon Mecrasının Yaşadığı Dijital Dönüşüm ve Bunun Mecraya Olan Etkileri.

KUYUCU M. (2021). Geleneksel Televizyon Mecrasının Yaşadığı Dijital Dönüşüm ve Bunun Mecraya Olan Etkileri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Cilt: 8 Yıl:3 , s.272-291. ISSN:2148-9963.

Reklamlarda Ünlü Kullanımı: OPPO ve Sıla Reklam Kampanyası Örneği.

KUYUCU M. (2021). Reklamlarda Ünlü Kullanımı: OPPO ve Sıla Reklam Kampanyası Örneği. Diyalektolog – Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi. Yaz 2021, Sayı: 27. ss.101-123. ISSN: 2146 – 4219.

The Economy Of Football In The Changing World: An Analysis Of Football Economy (1980-2020)

KUYUCU M. (2021). The Economy Of Football In The Changing World: An Analysis Of Football Economy (1980-2020).  International Refereed Journal On Social Sciences (Atlas Journal).  Vol:7, Issue:39 pp:1577-1590.  e-ISSN:2619-936X

Televizyon Mecrasında Reyting Sorunsalı: Türkiye'de Yayın Yapan TV Kanallarının İzlenme Oranlarının Ölçümlenmesinde İletişim Eğitimi Alan Gençlerin Gözünde Yaşanan Aksaklıklar ve Bu Aksaklıklara Yönelik Çözüm Önerileri

KUYUCU, M . (2020). Televizyon Mecrasında Reyting Sorunsalı: Türkiye'de Yayın Yapan TV Kanallarının İzlenme Oranlarının Ölçümlenmesinde İletişim Eğitim Alan Gençlerin Gözünde Yaşanan Aksaklıklar ve Bu Aksaklıklara Yönelik Çözüm Önerileri. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi , Yıl: 2  Sayı: 4 , s.754-780 . DOI: 10.47994/usbad.788702 . 

Television And Advertising: The History Of Tv Advertising From And Industrial Look

KUYUCU, M. (2020). “Television And Advertising: The History Of Tv Advertising From And Industrial Look”, International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, (Issn:2630-631X) 6(29): 258-269.

A Look to Popular Culture Concept in The Term of Industrilization Through Adorno’s Philosphy

KUYUCU M. (2020). A Look to Popular Culture Concept in The Term of Industrilization Through Adorno’s Philosphy. Academic Social Resources Journal. Vol:5 Issue: 4, July 2020, pp.268-279. E-ISSN: 2636-7637.

The History Of Propaganda Function Of Radio In The World

KUYUCU M. (2020). The History Of Propaganda Function Of Radio In The World. International Journal of Disciplines Economics & Administrative Science Studies. Vol: 6 Issue:17, p. 251-260. E-ISSN: 2587-2168.

Bir Müzik Mecrası Olarak Radyonun Üniversite Öğrencilerinin Müzik Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi

KUYUCU M. (2020). Bir Müzik Mecrası Olarak Radyonun Üniversite Öğrencilerinin Müzik Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi. Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) Yıl/Year: 6, Sayı/Number: 22, Mart/March 2020, s./p. 9-29.

Foreign Investments in Turkey: A Research about How Foreign Media Investments Developed in Turkey and the Thoughts of Future Journalists

KUYUCU M. (2019). Foreign Investments in Turkey: A Research about How Foreign Media Investments Developed in Turkey and the Thoughts of Future Journalists. Global Media Journal TR Edition, 10 (19) Güz 2019 Sayısı / Fall 2019 Issue pp.92-112.

Gençlerin Türkiye'de Üretilen Televizyon Dizilerine Yönelik Tutumları ve Dizi Tüketim Faktörlerinin Analizi

KUYUCU M. (2019).  Gençlerin Türkiye’de Üretilen Televizyon Dizilerine Yönelik Tutumları ve Dizi Tüketim Faktörlerinin Analizi. International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) Volume 5 (Issue 2) pp.558-599. e – ISSN: 2458-9381.

Reflections of Aydın Doğan’s Selling Media Group to Demirören Group on to Printed Media

KUYUCU, M. (2019). Reflections of Aydın Doğan’s Selling Media Group to Demirören Group on to Printed Media. International Social Sciences Studies Journal. Vol: 5 Issue:37. ISSN:2587-1587. pp.3106-3121.

A Descriptive Study on University Students’ Perspectives and Opinions on Teleworking Method For Human Resource Policies of Businesses

KUYUCU, M. (2019). A Descriptive Study on University Students’ Perspectives and Opinions on Teleworking Method For Human Resource Policies of Businesses. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (OPUS). Yıl: 9 Cilt: 11 Sayı:18. ISSN:2528-9527 E-ISSN : 2528-9535. 

Y Kuşağı ve YouTube: Y Kuşağının YouTube Platformunu Kullanım Amaçları

KUYUCU, M. (2019). Y Kuşağı ve YouTube: Y Kuşağının YouTube Platformunu Kullanım Amaçları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:12 Sayı:63 Nisan2019, Issn: 1307-9581,s.1107-1121.

Magazine Media and Tabloidization Adventure of Media in Turkey

KUYUCU, M. (2019).  Magazine Media and Tabloidization Adventure of Media in Turkey. International Journal of Social Science and Economic Research. Volume: 04, Issue: 05 May 2019. ISSN: 2455-8834. pp. 3368-3384.

The transformation of Traditional TV to YouTube with Social Media and its Reflections in Turkey

KUYUCU, M. (2019). The transformation of Traditional TV to YouTube with Social Media and its Reflections in Turkey. Archives of Business Research, 7(1), pp. 190-202.

Üniversite Eğitimi Gören Y Kuşağının Televizyonda Dizi İzleme Alışkanlıkları

KUYUCU, M. (2018). Üniversite Eğitimi Gören Y Kuşağının Televizyonda Dizi İzleme Alışkanlıkları. Turkish Studies Journal.Vol. 13 (26), Fall 2018, s.879-905. ISSN: 1308-2140. DOI: 10.7827/TurkishStudies.14064.

Kamu Yayıncılığı ve TRT Radyoları: Üniversite Öğrencilerinin Perspektifinden TRT Radyolarının Radyo Mecrasındaki Konumu

KUYUCU, M. (2018). Kamu Yayıncılığı ve TRT Radyoları: Üniversite Öğrencilerinin Perspektifinden TRT Radyolarının Radyo Mecrasındaki Konumu. Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi , Yıl.6 , Sayı: 74, Temmuz 2018, s.199-222. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Olan İlişkisinin Eurovision Şarkı Yarışmasına Olan Yansımaları ve “Every Way That I Can” Örneği

KUYUCU, M. (2018). Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Olan İlişkisinin  Eurovision Şarkı Yarışmasına Olan Yansımaları ve “Every Way That I Can” Örneği.  UHMAD Uluslararası Müzik Araştırmaları Hakemli Dergisi. Sayı:12 , Kış İlkbahar Dönemi, s.48-62. ISSN 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476.

Sosyolojik Açıdan İşte Benim Stilim Programının Toplum Bireyleri Üzerindeki Etkisi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması.

KUYUCU,M & KORKMAZ, M. v.d. (2018). Sosyolojik Açıdan İşte Benim Stilim Programının Toplum Bireyleri Üzerindeki Etkisi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. UHİVE Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. Kış Dönemi Sayı: 18 Yıl: 2018. Doi: 10.17361/UHIVE.2018.18.2.  

Medyada Güven Sorunsalı ve Bunun Geleneksel Medya ile Yeni Medyaya Olan Yansımaları

KUYUCU, M. (2017). Medyada Güven Sorunsalı ve Bunun Geleneksel Medya ile Yeni Medyaya Olan Yansımaları. Ulusal Multidisipliner Hakemli Sosyal Bilimler ve Araştırmalar Dergisi. Sayı:1 , ISSN Print: 2587-14390, s.28-55.

Y Kuşağı ve Teknoloji: Y Kuşağının İletişim Teknolojilerini Kullanım Alışkanlıkları

KUYUCU, M. (2017).  Y Kuşağı ve Teknoloji: Y Kuşağının İletişim Teknolojilerini Kullanım Alışkanlıkları . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, e-gifder. Cilt:5, Sayı:2 , Eylül 2017.

Sektör Yaşam Eğrisi Bağlamında Radyo Mecrasının Ekonomik Gelişimi

KUYUCU, M. (2017). Sektör Yaşam Eğrisi Bağlamında Radyo Mecrasının Ekonomik Gelişimi. Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi – UHPAD, Sayı:11, ISSN Print: 2148-4764 Online 2148-5666, s.20-48.

Gençlerde Akıllı Telefon Kullanımı Ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Sorunsalı: " Akıllı Telefon(Kolik) " Üniversite Gençliği

KUYUCU, M. (2017). Gençlerde Akıllı Telefon Kullanımı ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Sorunsalı: “Akıllı Telefon(kolik) Üniversite Gençliği”. Global Media Journal TR Edition, 7 (14), Bahar 2017, Yeditepe Üniversitesi, s.328-359.

Çocuk Dergileri ve Reklam: Türkiye’de Yayınlanan Çocuk Dergilerinde Kullanılan Reklamlara Yönelik Bir İnceleme

KUYUCU, M. (2016). Çocuk Dergileri ve Reklam: Türkiye’de Yayınlanan Çocuk Dergilerinde Kullanılan Reklamlara Yönelik Bir İnceleme. Sosyal Bilimler Dergisi – Sobider. Yıl.3 Sayı:8 Eylül 2016, s. 145-170.

Üniversitede Eğitim Gören Y Kuşağı Öğrencilerinin Radyo Formatları Tercihi

KUYUCU, M. (2016). Üniversitede Eğitim Gören Y Kuşağı Öğrencilerinin Radyo Formatları Tercihi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:9 Sayı:46, Ekim 2016, s.713-730.

Online Magazine Journalism: A Research About the Contents of On Line Magazine Portals in Turkey

KUYUCU, M. (2016). Online Magazine Journalism: A Research About the Contents of On Line Magazine Portals in Turkey”. The Online Journal of Communication and Media – October 2016, Volume:2 Issue:4, pp.30-48.  

15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi Öncesinde Üniversite Öğrencilerinin Televizyon Kanallarında Yayınlanan Haber Bültenlerine Bakışına Yönelik Bir Araştırma

KUYUCU, M. (2016). 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi Öncesinde Üniversite Öğrencilerinin Televizyon Kanallarında Yayınlanan Haber Bültenlerine Bakışına Yönelik Bir Araştırma. UHİVE Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırma Dergisi , Sayı:12, Print ISSN:2148-3930, s.1-42.

Vakıf Üniversitelerinde Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Tercih Ettikleri Televizyon ve Kanal Türleri Üzerine Bir Araştırma

KUYUCU,M. (2016). Vakıf Üniversitelerinde Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Tercih Ettikleri Program ve Kanal Türleri Üzerine Bir Araştırma. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC October 2016 Volume 6 Issue 4, s.446-462.

Radyo Dinleyicisinin Radyo Dinleme Eğilimleri ve Radyoda Yayınlanan Müzik Türü Tercihleri İstanbul Örneği

KUYUCU, M. (2016). Radyo Dinleyicisinin Radyo Dinleme Eğilimleri ve Radyoda Yayınlanan Müzik Türü Tercihleri İstanbul Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 30, Eylül 2016, s. 331-354.

Instagram Radyonun Gizemini Öldürdü mü? Radyo Kanalları ve Radyo Programcılarında Instagram Kullanımı

KUYUCU, M. (2016). Instagram Radyonun Gizemini Öldürdü mü? Radyo Kanalları ve Radyo Programcılarında Instagram Kullanımı. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:4 Sayı:7, Sanat Dil Araştırmaları Enstitüsü, ISSN: 2148-0451, s.69-97.

Radyo ve Pazarlama Karması: Radyo Yayıncılığının Pazarlanmasında 4P Kavramı

KUYUCU, M. (2016). Radyo ve Pazarlama Karması: Radyo Yayıncılığının Pazarlanmasında 4P Kavramı. UHPAD Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi. Sayı:7 Yıl:2016, s.119-155, Print ISSN: 2148-4764 ONLINE ISSN: 2148-5666

The Functions of Radio and Their Future in the Evolving Radio Broadcasting

KUYUCU, M.  (2016). The Functions of Radio and Their Future in the Evolving Radio Broadcasting. JASS The Journal of Academic Social Science Studies. Number: 43 , p. 221-241, Spring I 2016, Print ISSN: 2148-4163.

The Social Media Generation: Social Media Use in Turkey in the Sample of Istanbul

KUYUCU, M. (2016). The Social Media Generation: Social Media Use in Turkey in the Sample of Istanbul. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS). Volume 21, Issue 2, Ver. I (Feb. 2016) PP. 84-98. e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.

Theodor W. Adorno’nun Perspektifinden Popüler Türk Müziğinde Standartlaşma Sorunsalı

KUYUCU, M. (2016). Theodor W. Adorno’nun Perspektifinden Popüler Türk Müziğinde Standartlaşma Sorunsalı, TRT Akademi – Eğlence Endüstrisi Sayısı, Cilt 01-  Sayı 01 – Ocak 2016, ISSN: 2149 – 9446 , s.189-208.

Y Kuşağının Radyo Dinleme Doyumları Üzerine Bir Araştırma.

KUYUCU, M. (2015).  Y Kuşağının Radyo Dinleme Doyumları Üzerine Bir Araştırma. Asos Journal – Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi ,Yıl:3 , Sayı:21 Aralık,2015, s.186-202, ISSN: 2148-2489

Historical, Economic And Political Development Of Television Broadcasting In Turkey An Industry Analysis

KUYUCU, M. (2015). Historical, Economic and Political Development of Television Broadcasting in Turkey an Industry Analysis. International Journal of Management and Applied Science, ISSN: 2394-7926.  Volume-1, Issue-9, Oct.-2015, pp. 44-55

Social Media and Public Relations in Fooball: The Use of Twitter in Football Teams in Turkey

KUYUCU M. (2015). Social Media and Public Relations in Fooball: The Use of Twitter in Football Teams in Turkey. The Online Journal of Communications and Media (Tojcam) ,  October 2015, Volume: 1, Issue:4, pp.21-27.

History of Satellite TV Broadcasting and Satellite Broadcasting Market in Turkey

KUYUCU M. (2015).  History of Satellite TV Broadcasting and Satellite Broadcasting Market in Turkey, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS),  September 2015, Volume:3, Issue:3 , pp.85-107.

TV Broadcasting in Turkey. The Turkish Television Audience in the Frame of Uses and Gratification Approach

KUYUCU M. (2015). TV Broadcasting in Turkey. The Turkish Television Audience in the Frame of Uses and Gratification Approach. Athens Journal of Mass Media and Communications , Volume:1 ,  Issue:4 , October 2015, pp.289-312.

Medyada Mobbing: Medya Endüstrisi Çalışanlarının Mobbing Algısı Üzerine Bir Araştırma.

KUYUCU, M. (2015). Medyada Mobbing: Medya Endüstrisi Çalışanlarının Mobbing Algısı Üzerine Bir Araştırma.  Uluslar arası  Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi (UHEYAD), Temmuz –Ağustos- Eylül Yaz Dönemi, Sayı:05 , Yıl:2015, ISSN Print: 2148-8207, s.119-141.

İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Radyoda Yayınlanan Haber İçeriğine ve Haber Radyolarına Bakışı Üzerine bir Araştırma

KUYUCU M. (2015). İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Radyoda Yayınlanan Haber İçeriğine ve Haber Radyolarına Bakışı Üzerine bir Araştırma.  International Periodical for the language, Literature and History of Turkish or Turkic (Turkish Studies Journal). ISSN: 1308-2140. Volume:10/6 Spring 2015, s.669-688. 

Türkiye'de Özelleşen Radyo Yayıncılığının 25. Yılında Sorunlar ve Çözüm Önerileri

KUYUCU M. (2015). Türkiye’de Özelleşen Radyo Yayıncılığının 25. Yılında Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. ISSN: 1307-9581. Cilt:8 , Sayı:37 , Nisan 2015, s.911-924.

Müzik Oligarşisinin Sonu: Küresel Sosyal Medya Platformları ve Müzik Endüstrisi.

KUYUCU M. ; KORKMAZ H. (2015). Müzik Oligarşisinin Sonu: Küresel Sosyal Medya Platformları ve Müzik Endüstrisi. Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi (Uhmad), Sayı:03 , Cilt:02, Kış İlkbahar, PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476 , s.86-104.

Türkiye’de Tematik TV Yayıncılığı: Gençlerin Tematik Televizyon İzleme Alışkanlıklarının Televizyon Yayıncılığına Olan Yansımaları.

KUYUCU M (2015): Türkiye’de Tematik TV Yayıncılığı: Gençlerin Tematik Televizyon İzleme Alışkanlıklarının Televizyon Yayıncılığına Olan Yansımaları.  The Journal of Academic Social Sciences Studies, Kış,3-No:32, 249-265

Futbol Endüstrisinde Sosyal Medya Pazarlama Uygulamaları

KUYUCU M. (2014). Futbol Endüstrisinde Sosyal Medya Pazarlama Uygulamaları. The Journal of Academic Social Science (Asos Journal), 1(7), 161-175.

Futbol Endüstrisinde Sosyal Medya Pazarlama Uygulamaları

KUYUCU M. (2014). Futbol Endüstrisinde Sosyal Medya Pazarlama Uygulamaları. The Journal of Academic Social Science (Asos Journal), 1(7), 161-175.

From Analog to Digital Radio Management: The New Radio and New Media

KUYUCU M. (2014). From Analog to Digital Radio Management: The New Radio and New Media Online Journal of Communication and Media Technologies, 4(4), 58-75.

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yerel Radyo işletmelerinin Sorunları ve Yerel Radyo işletmelerinde Internet ve Sosyal Medya Kullanımı

KUYUCU M. (2014). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yerel Radyo işletmelerinin Sorunları ve Yerel Radyo işletmelerinde Internet ve Sosyal Medya Kullanımı. The Journal of Academic Social Science Asos Journal, 1(5), 62-79.

Dependence Theory and Radio: An Evaluation on How Radio can Change Future Dreams

KUYUCU M. (2014).  Dependence Theory and Radio:  An Evaluation on How Radio can Change Future Dreams.  Journalism and Mass Communication , 4(8), 369-477

The Convergence of Internet and Radio in Turkey in the Perspective of Distribution and Audience

KUYUCU M. (2014).  The Convergence of Internet and Radio in Turkey in the Perspective of Distribution and Audience.  TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN, ART AND COMMUNICATION, 4(3), 40-56.

Social Media Marketing Via Facebook in Turkish Television Channels.

KUYUCU M. (2014).  Social Media Marketing Via Facebook in Turkish Television Channels.  Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, 1(2), 140-173.

Eğlence Endüstrisinde Kadına Şiddet ve Medya: Müzik Sanatçısı Bergen Örneği.

KUYUCU M. (2014).  Eğlence Endüstrisinde Kadına Şiddet ve Medya:  Müzik Sanatçısı Bergen Örneği.  Idil Journal of Art and Language, 3(12), 53-78.

Y Kuşağı Ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme.

KUYUCU M. (2014). Y Kuşağı Ve Facebook:  Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme.  ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 13(49), 55-83.

Çevresel Haber Ortamı Olarak Twitter ve Twitter Gazeteciliği

KUYUCU M. (2014).  Çevresel Haber Ortamı Olarak Twitter ve Twitter Gazeteciliği.  Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2(3), 159-189.

Internet Broadcasting as Alternative Medium: A Research about Internet Broadcasting ın Turkey

KUYUCU M. (2014).  Internet Broadcasting as Alternative Medium: A Research about Internet Broadcasting ın Turkey.  IBB International Refereed Academic Social Science Journal, 13(5), 1-22.

Medya Ekonomisi ve Başrol Oyuncuları: Bugünün ve Yarının Medya Aktörlerinin Gözünde Reklamcılar ve Tüketiciler.

KUYUCU M. (2014).  Medya Ekonomisi ve Başrol Oyuncuları: Bugünün ve Yarının Medya Aktörlerinin Gözünde Reklamcılar ve Tüketiciler.  The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC , 4(1), 25-55.

Medyada Kadın Olmak: Medya İşletmelerinde Çalışan Kadınların Sorunları

KUYUCU M. (2013).  Medyada Kadın Olmak: Medya İşletmelerinde Çalışan Kadınların Sorunları,  Uluslar arası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, (UHBAB), 2(6), 29-64.

Radyo Mecrasında Reyting Ölçümlenmesi ve Yoğunlaşma Oranları.

KUYUCU M. (2013).  Radyo Mecrasında Reyting Ölçümlenmesi ve Yoğunlaşma Oranları.  Bilim ve Kültür Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, 1(4), 101-122.

Social Media and Woman: Violence to Women via Twitter during Gezi Park Occupy

KUYUCU M. (2013).  Social Media and Woman: Violence to Women via Twitter during Gezi Park Occupy.  IBB International Refereed Academic Social Science Journal, 4(12), 77-101.

Radyonun Müzik Kutusuna Dönüşümü: Radyo Program Türleri ve Tercih Edilirlik Oranları.

KUYUCU M. (2013).  Radyonun Müzik Kutusuna Dönüşümü: Radyo Program Türleri ve Tercih Edilirlik Oranları.  NWSA  - E Journal New World Science Academy, 8(4), 372-400.

Türkiye Basınında Tekelleşme Tartışmaları : Türkiye’nin ilk Medya Holding Patronu Asil Nadir Üzerine Bir İnceleme.

KUYUCU M. (2013).  Türkiye Basınında Tekelleşme Tartışmaları : Türkiye’nin ilk Medya Holding Patronu Asil Nadir Üzerine Bir İnceleme.  Uluslar arası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 2(5), 18-38.

Türkiye’de Özel radyo yayıncılığı: Ulusal ölçekte yayın yapan ulusal radyo kanallarının yapıları üzerine bir araştırma

KUYUCU M. (2013).  Türkiye’de Özel radyo yayıncılığı: Ulusal ölçekte yayın yapan ulusal radyo kanallarının yapıları üzerine bir araştırma.  Global Media Journal, 4(7), 135-155.

Türkiye’de Radyo Mecrasının Üniversite Öğrencilerinin Müzik Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma

KUYUCU M. (2013).  Türkiye’de Radyo Mecrasının Üniversite Öğrencilerinin Müzik Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma.  Akademik Bakış Dergisi(38), 1-20.

Medya Sanat ve Dil Üçgeni: Türkiye’nin Eurovision Şarkı Yarışmasında Kullandığı Şarkı Dili Üzerine Bir İnceleme

KUYUCU M. (2013).  Medya Sanat ve Dil Üçgeni: Türkiye’nin Eurovision Şarkı Yarışmasında Kullandığı Şarkı Dili Üzerine Bir İnceleme.  İdil Sanat ve Dil Dergisi, 2(8), 14-38.

Türkiye’de Müzik Basını ve HEY Dergisi Örneği

KUYUCU M. (2013). Türkiye’de Müzik Basını ve HEY Dergisi Örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi e-gifder, 2(2), 24-51.

Küresel Medya İşletmeciliği: Küresel Medya İşletmelerinde Yönetim Sorunları

KUYUCU M. (2013). Küresel Medya İşletmeciliği: Küresel Medya İşletmelerinde Yönetim Sorunları”. Karedeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 3(5-6), 21-36.

Türkiye’de Çapraz Medya Sahipliği: Medya Ekonomisine Olumsuz Etkileri ve Bu Etkilerin Önlenmesine Yönelik Öneriler.

KUYUCU M. (2013).  Türkiye’de Çapraz Medya Sahipliği: Medya Ekonomisine Olumsuz Etkileri ve Bu Etkilerin Önlenmesine Yönelik Öneriler.  Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(5), 144-163.

Babı-Âliden Tabletlere Basın İşletmeciliği

KUYUCU M. (2014).  Babı-Âliden Tabletlere Basın İşletmeciliği. İletişim ve Diplomasi, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, 1(1), 57-81.