ADVED 2018 Konferansına İki Bildiri ile Katıldık

ADVED 2018 Konferansına İki Bildiri ile Katıldık

ADVED 2018 Konferansına İki Bildiri ile Katıldık

ADVED 2018 -  4th International Conference on Advances In Education konferansında Türk-Yunan İlişkilerinin medyaya olan yansımasının ve Gençlerin Türkiye’deki Tematik TV Haber kanallarına olan güven sorunsalını içeren bildirileri sunduk.