ICES- 2019'a KEY Note Olarak Katıldık

ICES- 2019'a KEY Note Olarak Katıldık

ICES- 2019'a KEY Note Olarak Katıldık

ICES-2019’da Konuk Konuşmacı (keynote) olarak Türkiye’deki medya ekonomisini, Türk medyasına yapılan yabancı sermayeli yatırımları ve onların medyamıza olan etkisini konuştuk.