SocioInt-19 Konferansına Katıldık

SocioInt-19 Konferansına Katıldık

SocioInt-19 Konferansına Katıldık

SocioInt19 Konferansında Türkiye’de e-ticaretin gelişimini, dünyaya göre yerini ve İzmir örneğinde gençlerin e-ticaret uygulamalarına yönelik düşünce ve davranışlarını kapsayan araştırmamızı anlattık.